Słowniczek

SŁOWNIK TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z POMPAMI CIEPŁA

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) - Woda używana np. do kąpieli.

Czujnik temperatury otoczenia - Czujnik umieszczony na zewnątrz lub w pobliżu pompy ciepła, który informuje pompę ciepła o panującej temperaturze w miejscu jego instalacji.

Czynnik chłodniczy - Substancja krążąca w obiegu zamkniętym w pompie ciepła, która paruje i skrapla się pod wpływem zmian ciśnienia. Podczas parowania, czynnik chłodniczy pochłania, a podczas skraplania oddaje energię cieplną.

Czynnik grzewczy - Gorąca ciecz, przeważnie zwykła woda, która jest wysyłana z pompy ciepła do systemu grzewczego budynku w celu jego ogrzewania. Czynnik grzewczy podgrzewa również CWU.

Dodatkowe ciepło -Dodatkowe ciepło to ciepło wytworzone oprócz ciepła dostarczonego przez sprężarkę w pompie ciepła. Podgrzewaczami dodatkowymi mogą być np. grzałka zanurzeniowa, grzałka elektryczna, system solarny, piec na gaz/olej/pellety/drewno lub moduł ciepłowniczy.

Dodatkowy pobór prądu - To energia elektryczna, którą dodatkowo zużywa np. grzałka zanurzeniowa w najzimniejsze dni roku, aby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie, którego nie może zaspokoić pompa ciepła.

Grzejnik - Termin określający element grzejny (zwykle wymaga napełnienia wodą).

Naczynie przeponowe - Zbiornik z czynnikiem grzewczym, który wyrównuje ciśnienie w instalacji.

Parownik - Wymiennik ciepła, gdzie paruje czynnik chłodniczy, pozyskując energię cieplną z powietrza, które w rezultacie ulega schłodzeniu.

Pompa obiegowa - Pompa, która zapewnia obieg cieczy w rurociągu.

Pompa zasilająca - Patrz „Pompa obiegowa”.

Powrót z c.o. - Rura, w której woda jest transportowana z powrotem do pompy ciepła z systemu grzewczego budynku (grzejników/ ogrzewania podłogowego).

Presostat - Presostat generuje alarm i/lub wyłącza sprężarkę, jeśli w instalacji powstanie niedozwolone ciśnienie. Presostat wysokiego ciśnienia załącza się, jeśli ciśnienie skraplania jest zbyt wysokie. Presostat niskiego ciśnienia załącza się, jeśli ciśnienie parowania jest zbyt niskie.

Skraplacz - Wymiennik ciepła, gdzie czynnik chłodniczy w postaci gorącego gazu skrapla się (schłodzony zamienia się w ciecz) i oddaje energię cieplną do systemu grzewczego budynku i instalacji c.w.u.

Sprawność - Wskaźnik wydajności pompy ciepła. Im wyższa wartość, tym lepiej.

Sprężarka - Spręża czynnik chłodniczy w stanie gazowym, powodując wzrost ciśnienia i temperatury.

Strona czynnika grzewczego - Rurociągi do systemu grzewczego budynku stanowią stronę czynnika grzewczego.

System grzewczy - System klimatyzacyjny może być również nazywany systemem grzewczym. Budynek jest ogrzewany za pomocą grzejników, instalacji podłogowej lub klimakonwektorów.

Temp. Powrotu - Temperatura wody powracającej do pompy ciepła po uwolnieniu energii cieplnej do grzejników/ ogrzewania podłogowego.

Temperatura równowagi - Temperatura równowagi to temperatura zewnętrzna, kiedy podana moc pompy ciepła jest równa zapotrzebowaniu budynku na moc cieplną. Oznacza to, że pompa ciepła pokrywa całe zapotrzebowanie budynku na moc cieplną aż do tej temperatury.

Temperatura zasilania - Temperatura podgrzanej wody, dostarczanej przez pompę ciepła do systemu grzewczego.

Wężownica zasilająca - Wężownica zasilająca podgrzewa c.w.u. (wodę wodociągową) w zasobniku c.w.u.

Współczynnik efektywności cieplnej - Wartość, która informuje, ile energii cieplnej oddaje pompa ciepła w stosunku do energii elektrycznej, jaką potrzebuje, aby działać. Inne określenie to COP.

Współczynnik wydajności (COP) - Jeśli zostało podane, że pompa ciepła ma współczynnik COP 4, generalnie oznacza to, że płacąc 10 groszy, otrzymujemy ciepło o wartości 40 groszy. Jest to wydajność pompy ciepła. Jest to mierzone przy różnych wartościach pomiarowych, np.: 7/45, gdzie 7 oznacza temperaturę zewnętrzną, a 45 oznacza liczbę stopni Celsjusza dla temperatury zasilania.

Wymiennik ciepła - Urządzenie, które przenosi energię cieplną z jednego czynnika do drugiego, nie mieszając ich. Inne przykłady wymienników ciepła to parowniki i skraplacze.

Zaburzenia komfortu cieplnego - Zaburzenia komfortu cieplnego to niepożądane zmiany temperatury c.w.u. / pomieszczenia, np. jeśli temperatura c.w.u. jest zbyt niska lub temperatura pomieszczenia nie jest na żądanym poziomie. Zaburzenie komfortu oznacza czasami usterkę w pompie ciepła. W większości przypadków pompa ciepła wykrywa i sygnalizuje usterki za pomocą alarmów na wyświetlaczu.

Zasilanie (wyjście) c.o. - Rura, w której podgrzana woda jest transportowana z pompy ciepła do systemu grzewczego budynku (grzejników/ ogrzewania podłogowego).

Zasobnik c.w.u. - Zbiornik, w którym podgrzewana jest ciepła woda, umieszczony poza pompą ciepła.

Zasobnik z wężownicą - Zasobnik c.w.u. z wężownicą. Woda w wężownicy podgrzewa wodę w zasobniku.

Zawór bezpieczeństwa - Zawór, który otwiera się i uwalnia niewielką ilość cieczy, jeśli ciśnienie nadmiernie wzrośnie.

Zawór rozprężny - Zawór, który obniża ciśnienie czynnika chłodniczego, co w rezultacie powoduje obniżenie jego temperatury.

Zawór trójdrogowy - Zawór, który może wysyłać ciecz w dwóch kierunkach. Zawór trójdrogowy, który umożliwia wysyłanie cieczy do systemu grzewczego, kiedy pompa ciepła produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania budynku, oraz do podgrzewacza c.w.u. w momencie gdy pompa ciepła produkuje c.w.u.

Zbiornik dwupłaszczowy - Zasobnik c.w.u. (z wodą wodociągową) jest otoczony zewnętrznym zbiornikiem z wodą kotłową (do grzejników/ elementów budynku). Pompa ciepła podgrzewa wodę kotłową, która dodatkowo dopływa do wszystkich grzejników/ elementów budynku, podgrzewając wodę użytkową w zbiorniku wewnętrznym.