Przetargi

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor

Data publikacji: 18.07.2016

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
wykonanie prac rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnej pompy ciepła typu powietrze woda.

Rodzaj zamówienia: usługi.

I. Zamawiający:
Abatronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Młodzianowska 73, 26-600 Radom
Telefon: 483848985
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.abatronic.pl
Godziny pracy: dni robocze od 8.00 do 16.00

II. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej realizacją prac badawczo-rozwojowych do projektu nr RPMA.01.02.00-14-5164/16 pt.: „Opracowanie innowacyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda” w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Bony na innowacje.
Prace badawczo - rozwojowe mają na celu opracowanie innowacyjnego sterownika mikroprocesorowego pomp ciepła powietrze – woda. Wyniki przeprowadzonych badań oraz wykonana na ich podstawie dokumentacja techniczna systemu powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez zamawiającego produkcji powtarzalnej. Szczegółowy harmonogram niezbędnych do wykonania prac B+R ustala wykonawca, w zakresie i terminach odpowiednich do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu. Parametry funkcjonalne i użytkowe sterownika będącego wynikiem realizacji prac B+R obejmują:
a) współpracę z zaawansowanymi układami jednostek zewnętrznych poprzez odczyt i zadawanie parametrów pracy, takich jak: entalpia czynnika roboczego, ciśnienie czynnika roboczego, temperatura powietrza na wylocie parownika, moc cieplna pobierana w parowniku, stopień otwarcia zaworu rozprężnego, strumień masy przepływający przez zawór oraz monitorowanie stanów awaryjnych;
b) współpracę z układami jednostki wewnętrznej, umożliwiającą m.in. zadawanie (regulację) i odczyt temperatury c.w.u. oraz c.o.;
c) współpracę z opcjonalnymi układami pomiaru współczynnika efektywności cieplnej;
d) wielopoziomowy dostęp (z ustalanymi kategoriami prawa dostępu) do zasobów pompy ciepła poprze połączenie internetowe (protokół TCP/IP) z wykorzystaniem standardowych przeglądarek stron www instalowanych w komputerach PC oraz urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety);
e) koszt wytworzenia projektowanego systemu w warunkach produkcji seryjnej nie może być wyższy niż 2000 zł.
2) Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):
73.10.00.00-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe)
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

III. Termin wykonania zamówienia:
Do 31 maja 2017 roku.

(...)

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania: Zapytanie_ofertowe_w_sprawie_udzielenia_zamowienia_publicznego.pdf

Załączniki:

Zał._nr_1_Formularz_ofertowy_wykonawcy.docx

Zał._nr_2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_osobowych_lub_kapitałowych.docx

Zał._nr_3_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udzialu_w_postępowaniu.docx

UWAGA:

Zmiana terminu wykonania zamówienia:

Było: Do 31 sierpnia 2017 roku.

Jest: Do 31 maja 2017 roku.